C# Tuş Algılama

C# Tuş Algılama

if(e.KeyCode == Keys.Enter) <<< anlamı // Enter tuşuna basılırsa, enter event’ ini değiştirin hangi tuş istiyorsanız { …. } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { //Button’a Save işlemi gerçekleştirmek için bir örnek File.WriteAllText(“C:\\demo.txt”, textBox1.Text); //Başka bir örnek ile If(Console.ReadLine() == “exit”){ Console.WriteLine(“Çıkmak İstediğinizden Eminmisiniz?”); If(Console.ReadLine() == “n”){ return; }
adminC# Dersleri0 Yorum16 Nisan 2017Devamı..
Resimlerin Üstüne Gelince Resim Değişmesi

Resimlerin Üstüne Gelince Resim Değişmesi

Dosyalarını resources’a import edip aşağıdaki kodları yazabiliriz. private void pictureBox1_MouseHover(object sender, EventArgs e) { pictureBox1.Image =Properties.Resources.img1; } private void pictureBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e) { pictureBox1.Image = Properties.Resources.img2; }
adminC# Dersleri0 Yorum16 Nisan 2017Devamı..
System.Data.OleDb.OleDbException Sorunu

System.Data.OleDb.OleDbException Sorunu

“Hata: System.Data.OleDb.OleDbException: İşlem, güncelleştirilebilir sorgu kullanmalıdır”  hatası veritabanı bağlantılı yazılım uygulamalarda veya excel uygulamalarında genel itibariyle karşımıza gelebilecek hatalardan birisidir. Hatanın çözüm yolları bir çok forum sitesinde farklı farklı yöntemlerle anlatılmış. Kimisi kod eklemeleriyle kimisi app.manifest dosyası yardımıyla hatayı çözüme kavuşturmaya çalışmış. Oysaki hatanın oldukça kolay ve kod gerektirmeyen bir çözümü
adminC# Dersleri0 Yorum16 Nisan 2017Devamı..
C# Başlıksız Formu Hareket Ettirme

C# Başlıksız Formu Hareket Ettirme

using System.Runtime.InteropServices; //———————————————————————– public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1; public const int HT_CAPTION = 0x2; [DllImportAttribute(“user32.dll”)] public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam); [DllImportAttribute(“user32.dll”)] public static extern bool ReleaseCapture(); //————————————————————————- private void frm_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { if (e.Button == MouseButtons.Left ) { ReleaseCapture(); SendMessage(Handle,
adminC# Dersleri0 Yorum16 Nisan 2017Devamı..
C# CheckedListBox Seçim İşlemi

C# CheckedListBox Seçim İşlemi

CheckedBoxList componenti  genel olarak bir grup veri arasından bir veya birden fazla seçim yapmak için kullanılır.ListBox dan farklı olarak listedeki değerlerin yanında seçmek için bir checkbox bulunur. Aslında component özelliklerine bakarsak normal bir Listboxdan farksız olduğunu görüceksiniz.Aslında öyle.Bikaç Ayrıntı Hariç.Birkaç özelliğini incelemek gekirse ;   Listeye bir veri eklemek istediğimizde
adminC# Dersleri0 Yorum16 Nisan 2017Devamı..
Sayfa1234
Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam