Fonksiyonlar Ders 4

MySQL Bağlantısını Sağlamak ve Kesmek mysql_connect( adres, kullanıcı, şifre ); – Bağlanmayı dener, başarılı olursa DOĞRU (true) değeri döndürür. mysql_select_db( veritabanı_adı ); – İşlem yapmak üzere veritabanı seçer. mysql_close(); – Bağlantıyı keser. Bunu yapmazsak bağlantı açık kalır, bu da ziyaretçisi yüksek bir sitede MySQL sunucusuna erişimde sıkıntıya yol açabilir. <?php // Bağlantıyı sağlarız. $baglanti =…

Devamı...

Fonksiyonlar Ders 3

Cookie (Çerez) Kullanımı Çerezler, bir kullanıcıyı tanımak amacıyla sunucu tarafından oluşturulan bilgilerdir, bu bilgiler direkt olarak kullanıcının bilgisayarında saklanır, belli bir süre geçerlidir ve tarayıcıyla (browser) ilişkilendirilen bir yapıdır. Kullanım Şekli: setcookie( isim, değer, geçerlilik_süresi ); <?php setcookie( “user”, “Emre”, time() + 3600 ); // 1 saat geçerli ?> NOT: 3600, saniye cinsinden süredir. 60…

Devamı...

Fonksiyonlar Ders 2

PHP’de Tarih Yazdırma Sunucu saatini PHP’de date( biçim, zaman ) fonksiyonu ile kullanırız. İlk parametre, tarih formatının nasıl olacağını bildirmemize yarar ve zorunludur. d -> 01 – 31 arasında değer alan gün. m -> 01 – 12 arasında değer alan ay. Y -> XXXX şeklinde 4 haneli yıl değeri. G -> 00 – 23 arasında…

Devamı...

Fonksiyonlar Ders 1

PHP’de hazırlayacağımız özel fonksiyonlarla işlerimizi kolaylaştırabilir, türlü işlemler için zaman kazanabiliriz. function isim( değişkenler ) { … } şeklinde kullanılır. Örneğin: <?php AdimiYaz(); function AdimiYaz() { echo “Murat Eliçalışkan”; } ?> Parametre Kullanmak Fonksiyonları bazı değişkenlerle birlikte kullanabiliriz. <?php echo “Benim adım “; AdYaz( “Emre” ); echo “Kardeşimin adı “; AdYaz( “Bedirhan” ); function AdYaz(…

Devamı...